Doelstelling

In artikel 4 van de oprichtingsakte staat het doel van de vereniging vermeld. De vereniging heeft ten doel:

 1. Het bevorderen in brede kring van de belangstelling voor en de kennis van de eigen gemeente, van haar inwoners en van hun gebruiken, zowel in heden als in het verleden, daarbij ook teruggaande tot in tijden liggend voor het ontstaan van de gemeente;
 2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
  1. Het onderzoeken, bestuderen en veilig stellen van heemkundig belangrijke terreinen, zaken, voorwerpen- en oudheidkundige gegevens in en van het werkgebieden zijn omgeving;
  2. Het instellen van werkgroepen die zich met een bepaald onderwerp bezighouden;
  3. Het organiseren van excursies, cursussen, lezingen en tentoonstellingen, hetzij zelfstandig of in samenwerking met andere verenigingen of organisaties, welke met het vorenstaande doel verband houden of voor het gestelde doel van belang kunnen zijn;
  4. Alle andere wettige middelen.

Ten aanzien van de eerste bestuursleden vermeld de akte het volgende: “Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het bestuur :

 1. de heer Van der Heyden, voornoemd, als voorzitter/penningmeester;
 2. de heer Van de Biggelaar, voornoemd, als secretaris;
 3. de heer Theunissen, als lid;
 4. de heer Van de Wetering, als lid.”

 

Hieronder een afdruk van het eerste blad van de notariële oprichtingsakte.

 Deel van de oprichtingsstatuten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In al die jaren is de doelstelling van destijds nog steeds van toepassing!

 

Afdrukken E-mail

Heemkunde vereniging De Hooge Dorpen

 • IBAN : NL24RABO0107044846
 • KvK : 40237279

Secretariaat

 • Dhr K. Huijbers
 • p.a. Wilhelminalaan 27
 • 5512 BJ  VESSEM
 • Tel.: 0497 – 59 15 58

 Heemzolder Jacobus

 • Jan Smuldersstraat 4
 • 5512 AZ VESSEM

 Contact

 • U kunt ook contact opnemen
 • via het contactformulier
 • bovenaan op op deze pagina

 HoogeDorpenEmbleemAnimatie