Tijdschriften

De Heijmraeder is de periodieke uitgave van Heemkundevereniging De Hooge Dorpen. Leden ontvangen het blad gratis. Niet leden kunnen voor € 13,00 per jaar een abonnement aanvragen. Het blad geeft informatie over uiteenlopende onderwerpen.

 
Heemkundevereniging “De Hooge Dorpen” geeft periodiek het verenigingsblad ‘De Heijmraeder’ uit en daarnaast worden ook boeken uitgegeven.

Het blad ‘De Heijmraeder’  wordt door leden van onze vereniging gevuld en verschijnt maximaal viermaal per jaar. De inhoud is zeer verscheiden met bijdragen en wetenswaardigheden over het heden en verleden van de drie kerkdorpen.

Ook vindt u praktische informatie over heemkundige onderwerpen en mededelingen.

De uitgaven van voorgaande en het lopende jaar kan je hieronder raadplegen.

Indien u een abonnement op ‘De Heijmraeder’ wenst, dan kunt u dat binnenkort middels een contactformulier kenbaar maken. Mocht één of ander exemplaar je interesseren of een bepaald artikel uit één van de uitgaven, dan kunt u dat daar dan ook kenbaar maken. 

 

Afdrukken E-mail

Heemkunde vereniging De Hooge Dorpen

 • IBAN : NL24RABO0107044846
 • KvK : 40237279

Secretariaat

 • Dhr K. Huijbers
 • p.a. Wilhelminalaan 27
 • 5512 BJ  VESSEM
 • Tel.: 0497 – 59 15 58

 Heemzolder Jacobus

 • Jan Smuldersstraat 4
 • 5512 AZ VESSEM

 Contact

 • U kunt ook contact opnemen
 • via het contactformulier
 • bovenaan op op deze pagina

 HoogeDorpenEmbleemAnimatie