Intro Heemkunde

Wat is heemkunde

Heemkunde is de kennis van de eigen (woon)omgeving, gezien vanuit zoveel mogelijk gezichtspunten. Het kan daarbij gaan om kennis, feiten of wetenswaardigheden vanaf de prehistorie tot heden.

Je kunt daarbij denken aan :
oude gebruiken - flora en fauna - archeologie en bodem - geschiedenis - genealogie - landschap
De eigen woonomgeving zijn de dorpen Vessem, Wintelre en Knegsel.
    

Wat doen we?

Wij proberen alle aspecten van onze lokale regionale geschiedenis te achterhalen en vast te leggen.
Voorbeelden hiervan zijn:

 • veldnamen, bos-, buurt- en wegnamen.
 • oorlogsherinneringen en -documentatie.
 • stamboom- en andere familiegegevens (bijvoorbeeld bidprentjes).
 • het verlenen van ondersteuning bij archeologische (nood)opgravingen.
 • het op beeldmateriaal vastleggen van historisch/heemkundig belangrijke objecten of situaties.
 • het stimuleren en ondersteunen van initiatieven en activiteiten op bovengenoemde gebieden binnen en buiten de vereniging.
 • het bijeenbrengen van documentaties, boeken, video- en geluidsbanden, foto’s, krantenknipsels, kaarten en andere publicaties.

Hoe doen we het?

 • Door het bestuderen van streek-, rijks-, kerkelijke, notariële en andere archieven, kadaster- en andere kaarten zoals topografische, militaire, bodem-, grond- en historische kaarten.
 • Door het interviewen van mensen die ons iets kunnen vertellen over het verleden, folklore, volksverhalen, gebruiken zoals geboorte, huwelijk, begrafenis. Feesten, maar ook dialect, godsdienst, onderwijs, enzovoort.
 • Door het verzamelen en bundelen van geschiedkundige gegevens over boerderijen, woningen, kerken en andere gebouwen, akkerwallen, grafheuvels, landschappen, het boerenbedrijf, kleine industriële activiteiten, thuiswerkers, familie en huiselijke omstandigheden.
 • We proberen dit te bereiken door veldwerk, in studiegroepjes en overleg met deskundigen, overheid, andere heemkundeverenigingen enzovoort.

Sinds 2001 heeft de vereniging de beschikking over een eigen ruimte, de Heemzolder, waar archiefmateriaal en de uitgebreide bibliotheek tijdens de openingsuren geraadpleegd kan worden, het adres: Heemzolder Jacobushoeve, Jan Smuldersstraat 4 te Vessem.

Wat doen we ermee?

 • Veel publicaties vinden hun weg in eigen uitgaven zoals boeken en brochures en in het eigen heemkundeblad "De Heijmraeder ‘’.
 • Daarnaast worden publicaties verzorgd in heemkundige, dorps- en streekbladen.
 • Leden van de vereniging nemen deel aan activiteiten die tot doel hebben geschiedkundige waardevolle objecten, maar ook flora en andere landschapselementen zoveel mogelijk te beschermen.
 • De vereniging geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan de gemeenteraad over monumentenzorg, straatnaamgeving en dorpsgezichten.
 • Voor leden maar ook andere belangstellenden organiseren wij lezingen en excursies naar heemkundige of historische interessante plaatsen en verzorgen we tentoonstellingen en exposities.
 • Boeken en brochures, maar ook kaarten en andere waardevolle documenten vinden een plaatsje in de bibliotheek van de vereniging. Eenieder kan hiervan gebruik maken.

Afdrukken E-mail

Heemkunde vereniging De Hooge Dorpen

 • IBAN : NL24RABO0107044846
 • KvK : 40237279

Secretariaat

 • Dhr K. Huijbers
 • p.a. Wilhelminalaan 27
 • 5512 BJ  VESSEM
 • Tel.: 0497 – 59 15 58

 Heemzolder Jacobus

 • Jan Smuldersstraat 4
 • 5512 AZ VESSEM

 Contact

 • U kunt ook contact opnemen
 • via het contactformulier
 • bovenaan op op deze pagina

 HoogeDorpenEmbleemAnimatie